Glenwood School

Skip to main content

Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Bell 7:55 AM
Tardy Bell 8:00 AM
1st Period 8:00 AM 8:50 AM 50 min
Break 6th-8th 8:50 AM 9:10 AM 20 min
2nd Period 6th-8th 9:15 AM 10:05 AM 50 min
2nd Period 9th-10th 8:55 AM 9:20 AM 25 min
Break 9th-10th 9:20 AM 9:35 AM 15 min
2nd Period 9th-10th 9:40 AM 10:05 AM 25 min
2nd Period 11th-12th 8:55 AM 9:45 AM 50 min
Break 11th-12th 9:50 AM 10:05 AM 15 min
3rd Period 10:10 AM 11:00 AM 50 min
4th Period 11:05 AM 11:55 AM 50 min
5th Period 12:00 PM 1:15 PM 75 min
Lunch 6-8th 11:55 AM 12:15 PM 20 min
5th Period 6-8th 12:20 PM 1:15 PM 55 min
5th Period 9-10th 12:00 PM 12:20 PM 20 min
Lunch 9-10th 12:20 PM 12:40 PM 20 min
5th Period 9-10th 12:45 PM 1:15 PM 30 min
5th Period 11-12th 12:00 PM 12:50 PM 50 min
Lunch 11-12th 12:55 PM 1:15 PM 20 min
6th Period 1:20 PM 2:10 PM 50 min
7th Period 2:15 PM 3:05 PM 50 min
AM Activity Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Bell 7:55 AM
Tardy Bell 8:00 AM
1st Period 8:00 AM 8:50 AM 50 min
Break 6-8th 8:50 AM 9:10 AM 20 min
2nd Period 9-10th 9:40 AM 10:05 AM 25 min
Break 9-10th 9:20 AM 9:35 AM 15 min
2nd Period 6-8th 9:15 AM 10:00 AM 45 min
2nd Period 9-10th 9:40 AM 10:05 AM 25 min
2nd Period 11-12th 8:55 AM 9:45 AM 50 min
Break 11-12th 9:45 AM 10:00 AM 15 min
AM Activity 10:05 AM 10:35 AM 30 min
3rd Period 10:40 AM 11:25 AM 45 min
4th Period 11:30 AM 12:15 PM 45 min
5th Period 12:20 PM 1:30 PM 70 min
Lunch 6-8th 12:20 PM 12:40 PM 20 min
5th Period 6-8th 12:45 PM 1:30 PM 45 min
5th Period 9-10th 12:20 PM 12:45 PM 25 min
5th Period 11-12th 12:20 PM 1:05 PM 45 min
Lunch 11-12th 1:10 PM 1:30 PM 20 min
6th Period 1:35 PM 2:15 PM 40 min
7th Period 2:20 PM 3:05 PM 45 min
PM Activity Schedule PM Break Schedule
6th-8th: 9:00am-9:15am
9th-12th: 9:50am-10:05am

PM Lunch Schedule
6th-8th: 12:40pm-1:00pm
9th-12th: 1:35pm-1:55pm
Description / Period Start Time End Time Length
1st Bell 7:55 AM
Tardy Bell 8:00 AM
1st Period 8:00 AM 9:00 AM 60 min
2nd Period (9th-12th) 9:05 AM 9:50 AM 45 min
2nd Period (6th-8th) 9:20 AM 10:05 AM 45 min
3rd Period 10:10 AM 10:55 AM 45 min
4th Period 11:00 AM 11:45 AM 45 min
5th Period 11:50 AM 12:35 PM 45 min
6th Period (6th-8th) 1:05 PM 1:55 PM 50 min
6th Period (9th-12th) 12:40 PM 1:30 PM 50 min
7th Period 2:00 PM 2:45 PM 45 min
PM Activity 2:50 PM 3:15 PM 25 min